Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Severi & Severiina Oy

Käpykankaantie 10
78850 VARKAUS

Puh. 040 544 8028
severi@severi.fi
Y-tunnus 22538928

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lea Pehkonen
Puh. 040 544 8028

severi@severi.fi osoitteesta vastataan rekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Kaikki tässä rekisteriselosteessa määritellyt ja rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti

Rekisterin nimi

Severi & Severiina Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen suostumuksen perusteella tässä rekisteriselosteessa määriteltyä tarkoitusta varten (EU:n tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohdan perusteella). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

SeverI & Severiina Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen laskutuksessa ja tarjousten käsittelyssä sekä toiminnan kehittämiseen.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voi olla seuraavat tiedot:

Yhteystiedot (yhteydenottoa varten)

Rekisteröityä koskevat tiedot (sukupuoli, syntymäaika)

Asiakassuhdetiedot

Asiakassuhteen päättymistiedot

Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen ajan. Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä kolmen kuukauden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä tai välittömästi rekisteröidyn pyynnöstä.

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, joko Severi.fi verkkosivun kautta tai paikanpäällä laskutustietoja rekisteröidyltä kysyttäessä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänelle on oikeus saada niistä kopiot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan tämän vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisesti tallennetussa muodossa Severi & Severiina Oy:n kassajärjestelmän palvelimella. Palvelinympäristö on palo- ja murtosuojattu. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja siihen pääsee ainoastaan suojatulla verkkoyhteydellä.

Asiakasrekisterin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakasrekisteriä käyttävät Severi & Severiina Oy:n työntekijät sekä johtajat.

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojen käyttöä valvotaan. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti yksilönsuojaa ja tietosuojaa kunnioittaen.